You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Görevimiz

Biz thyssenkrupp - Teknoloji ve Malzeme Şirketi.

Yetkinlik ve çeşitlilik, küresel erişim ve geleneklerimiz, dünya çapındaki pazar liderliğimizin temelini oluşturur. Müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için değer yaratıyoruz.

Kendimizi En Yüksek Standartlara Tutuyoruz.

Girişimci olarak, güvenle, gerçekleştirme ve cesaret tutkusu ile çalışarak sınıfında en iyi olmayı hedefliyoruz. Bu, her ekip üyesinin özveri ve performansına dayanır. Çalışan gelişimi özellikle önemlidir. İşçi sağlığı ve işyeri güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir.

Müşterilerimizle Yarının Zorluklarını Karşılıyoruz.

Eğitimli çalışanlarımız her zaman müşteri odaklıdır. Sürdürülebilir altyapılar yaratan ve kaynakların verimli kullanımını destekleyen yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz.

Ortak Değerleri Paylaşıyoruz.

Grubun çıkarlarına hizmet ediyoruz. ilişkilerimiz şeffaflığa ve karşılıklı saygıya dayanıyor. Bütünlük, inanılırlık, güvenilirlik ve tutarlılık yaptığımız her şeyi tanımlar. Yasalara ve kurallara uyum bir zorunluluktur. Biz sorumluluk sahibi firma çalışanlarıyız.